Nói vềthi công nhà thép dân dụng tuyệt vời muốn đưa ra cùng bạn những đóng góp của tôi cách cơi nới ban công


Cặp 1 cây thép hình cùng nhau với cây đà môi cũ, liên kết chặt thanh thép này với đà môi bằng cách hàn chúng với phần thép đà. Hàn tiếp các thanh đà dọc và ngang với cây đà thép mới ghép này theo giới hạn ban công muốn cơi nới. Sau đó trải tấm cemboard dày xem them 2cm lên hệ khung thép mới. Xây lại thành ban công mới, sau đó lát lại gạch toàn ban công cho đồng màu. Bên dưới dùng thạch cao chống ẩm phủ các phần lồi thép, bả mastic, sơn nước khi cơi nới nhà tập thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *